Bydd yn greadigol


Weithiau mae’n gwneud lles i fynegi teimladau am fwlïo mewn modd creadigol, trwy gyfrwng celf, barddoniaeth neu gerddoriaeth.

Dyma rai darnau o waith gwrth-fwlïo buddugol a grëwyd gan bobl ifanc yn Nhorfaen.