Dolenni

Mae gwefannau eraill sy’n darparu gwybodaeth ddefnyddiol yn cynnwys:

Mae’r dolenni isod yn rhoi mynediad i amryw o wybodaeth ddefnyddiol.

Llinellau Cymorth

  • ChildLine - 0800 1111
  • Llinell Gymorth yr NSPCC - 0808 800 5000
  • Parentline Plus - 0808 800 2222
  • Kidscape - 0845 120 5204

Anti-bullying leaflets for children or young people are available to download at http://gov.wales.

A copy of the Termly Reporting Form and instructions for Recording Bullying on SIMS can be downloaded below: